Μήπως η βιολογία είναι ιδεολογία;

Oι σεξουαλικές πρακτικές ως κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές Κατά κάποιο τρόπο  τα δικαιώματα (ανθρώπινα, ατομικά κ.ο.κ.) που περιβάλλουν τους βιόκοσμους αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης (οικογένεια, προσωπικές σχέσεις κ.λπ.) συγκροτούν νομικο-θεσμικά στην αστική κοινωνία τον «ιδιωτικό χώρο». Η προστασία αυτού του χώρου συνιστά την «αναγκαία παραχώρηση»  από μεριάς του κεφαλαίου, στα άτομα, καθώς η κοινωνική εργασία που εδώ προσφέρεται (οικιακή εργασία, εργασία φροντίδας και ανατροφής) απαιτεί … Continue reading Μήπως η βιολογία είναι ιδεολογία;

Karl Marx: Για την εργάσιμη μέρα

………….. Η εργάσιμη ημέρα επομένως δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβλητό μέγεθος. Το ένα από τα μέρη της καθορίζεται βέβαια από το χρόνο εργασίας που απαιτείται για τη συνεχή αναπαραγωγή του ίδιου του εργάτη, το συνολικό μέγεθός της όμως αλλάζει μαζί με το μάκρος ή τη διάρκεια της υπερεργασίας. Επομένως η εργάσιμη ημέρα μπορεί να καθοριστεί, είναι όμως αυτή καθεαυτή ένα ακαθόριστο μέγεθος. Μόλο, λοιπόν, που … Continue reading Karl Marx: Για την εργάσιμη μέρα

Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Ο ρόλος και οι λειτουργίες του συνδικάτου

Το κείμενο είναι το τέταρτο μέρος του βιβλίου της Α.Κολλοντάι «Η Εργατική Αντιπολίτευση». Το πρώτο μέρος (μαζί με ορισμένα εισαγωγικά σχόλια) βρίσκεται εδώ ,το δεύτερο εδώ και το τρίτο εδώ Το συγκεκριμένο τμήμα είναι και βασικό μέρος της πλατφόρμας της Εργατικής Αντιπολίτευσης, αφού, πέρα απο τος Θέσεις της, περιλαμβάνει και όλη τη διαπάλη στο εσωτερικό του κόμματος των Μπολσεβίκων. Έτσι αποτελεί και  μια σημαντική καταγραφή των απόψεων όλων των … Continue reading Alexandra Kollontai: Τι είναι η Εργατική Αντιπολίτευση-Ο ρόλος και οι λειτουργίες του συνδικάτου

Herbert Marcuse: To Δικαίωμα της Αντίστασης

……….Θα ήθελα να πω δυο λόγια τουλάχιστον  για το δικαίωμα της αντίστασης, γιατί ανακαλύπτω με κατάπληξη πόσο λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αναγνώριση αυτού του δικαιώματος -δηλαδή της «πολιτικής ανυποταγής»,- ανήκει στα αρχαιότερα και ιερότερα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού. Η ιδέα ότι υπάρχει ένα δίκαιο που στέκει υψηλότερα απο το θετικό δίκαιο  είναι τόσο παλιά, όσο κι ο ίδιος ο πολιτισμός μας. Ιδού λοιπόν η … Continue reading Herbert Marcuse: To Δικαίωμα της Αντίστασης

Evald Vasilievich Ilyenkov: Σχετικά με την κατάσταση στην Φιλοσοφία

Αυτή η κατάσταση –και νιώθω ότι έχω όχι απλά το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να το πω– είναι πολύ άσχημη, αν όχι τραγική. Προχωρώντας σε αυτήν την κρίση, είναι αυτονόητο ότι δεν αναφέρομαι στις ξεχωριστές επιτυχίες ή ελλείψεις, αλλά στο ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η φιλοσοφία στην κομμουνιστική αναμόρφωση του κόσμου. Η γενική της επίδραση στα γεγονότα, στην ανάπτυξη των κοινωνικών και φυσικών … Continue reading Evald Vasilievich Ilyenkov: Σχετικά με την κατάσταση στην Φιλοσοφία